Home

 
Hier volgt een lijst met betekenissen van scheepsnamen van voornamelijk Nederlandse schepen uit de beroepsvaart (zee- en binnenvaart).
De ervaring leert dat voornamelijk Latijnse namen nogal eens verschillende betekenissen toegewezen krijgen door schippers, waarvan sommigen onterecht. Veel aangeleverde namen stuur ik eerst door naar diverse personen die goed thuis zijn in de oude talen, als Latijn, Grieks en Hebreeuws, om een eventuele correctie of aanvulling te vermelden. Via via hoorde ik van een universitair docent Latijn dat hij soms z'n tenen kromde over Latijnse (scheeps)namen!

Wilt u een scheepsnaam + betekenis of achtergrond naar mij mailen? Klik dan .
Gewenst zijn bijv. anderstalige namen, en namen van riviertjes, streken, historische personen of wat dan ook. Geen namen m.b.t. sport, moderne muziek(sterren) e.d.

 

Last updated 3.11.2017


  A
 1. Adagio
  Langzaam.
  Komt uit de muziekwereld: (Italiaans: ad agio = op zijn gemak), in de muziek een term waarmee een langzaam tempo wordt aangeduid.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 2. Adonai
  Letterlijk: 'Mijne Heeren', pluralis majestatis met de betekenis 'mijn HEER(E)' ter aanduiding van God, of een verstarde vorm met de betekenis 'HEERE', eveneens ter aanduiding van God. (Hebreeuws)

 3. Adonia
  Mijn Heere is de HEERE. (Hebreeuws)

 4. Admiratio
  Verwondering. (Latijn)

 5. Advendo
  Betekenis wordt nog nader onderzocht, maar voorlopig antwoord:
  Mogelijk afgeleid van advent, volgens Wikipedia "afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent" .

 6. Aldebaran
  (v. Arab. al-dabaran = de volger, nl. van de Plejaden op hun baan langs de hemel), de ster a Tauri van het sterrenbeeld Stier, een van de helderste sterren aan de hemel, op een afstand van circa 70 lichtjaar. De ster is visueel van magnitude 0,9.
  (...)
  Met behulp van een interferometer is de middellijn van Aldebaran bepaald; deze bedraagt circa 45 maal die van de zon. Aldebaran is een visuele dubbelster, doch de begeleider is zeer lichtzwak (m = +13). Daar Aldebaran slechts weinig ten zuiden van de ecliptica staat, wordt ze vrij regelmatig door de maan bedekt. De helderheid van Aldebaran is niet helemaal constant.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 7. Alea Jacta Est
  De teerling is geworpen (teerling is een oud woord voor dobbelsteen).
  Betekent zoiets als: er is een besluit genomen, een beslissing gevallen, en de gevolgen daarvan moeten geaccepteerd worden (Van Dale). De uitspraak wordt toegeschreven aan Julius Caesar, die dit gezegd zou hebben toen hij zijn legioenen het bevel gaf om de Rubico over te steken en Rome binnen te trekken. Met de uitspraak wordt bedoeld dat er vanaf dat punt geen weg terug meer is.

 8. Alfa
  'Begin' of 'Eerste'.

 9. Alm
  Klein riviertje in het Land van Heusden en Altena.

 10. Alpha
  'Begin' of 'Eerste'.

 11. Ambitie
  Volgens Van Dale afgeleid van het Franse ambition
  1. eerzucht
  2. (in 't mv.) begeerte om te verwerven
  3. streven naar en lust tot goede of betere vervulling van een ambt, een taak, ijver, lust om te werken
  4. (verouderd) lust, animo

 12. Ambivalent
  Volgens Van Dale gevormd van het Latijnse ambo (beide) + valens (waardig)
  tegelijkertijd twee verschillende, bep. positieve en negatieve, waarden hebbend.
  Synoniemen: dubbel, tweeslachtig.

 13. Amicitia
  Vriendschap. (Latijn)

 14. Amor Vincit
  De liefde overwint. (Latijn)

 15. Amor Vincit Omnia
  De liefde overwint alles (letterlijk : 'alle dingen', dus geen personen). (Latijn)

 16. Amore Vici
  Ik heb door / met liefde overwonnen. (Latijn)

 17. Animo
  Van leven voorzien / bezielen / levendig houden.

 18. Aqua Domus
  Water huis.
  Met een aantekening: Aqua = water en Domus = huis. Echter is het geen goed Latijn om deze combinatie te gebruiken.

 19. Aqua-Myra
  Waterprinses.
  De vrouw van de schipper van dit schip heet ook Myra.
  De opmerking van de taaldeskundige is kort maar krachtig: onzincombinatie/wat de gek erin ziet/moderne kunst.

 20. Aquanaut
  Van Dale: na 1950 van Latijn aqua (water) + nauta (schipper).
  Diepzeeonderzoeker die in een klok of onderzees laboratorium in zee afdaalt en daar verblijft.
  Taaldeskundige: aqua=water/nauta=schipper; dus dubbelop!!, want een 'nauta' in Latijn is altijd een die met water te maken heeft.

 21. Asporto
  Italiaans (Latijn) voor meenemen, wegvoeren of ontvoeren.
  In Italië staat vaak bij drankautomaten -solo per asporto- en dat wordt vertaald als: only for take away.

 22. Astrolabe
  Frans? voor het Latijnse astrolabium. Afbeelding
  Het astrolabium is een van de oudste astronomische instrumenten, waarmee de posities van hemellichamen zijn te bepalen. Waarschijnlijk werd het voor het eerst gebruikt door de Griekse astronoom Hipparchus in de eerste eeuw voor Christus. Het werd toegepast door zeevaarders tot de uitvinding van het sextant door Isaac Newton in de zeventiende eeuw.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 23. Avanti
  Vooruit (Italiaans).


  B
 24. Baitulos
  Op een website kwamen we deze uitleg tegen:
  "Baitulos - Greek name for the swaddled (ingezwachtelde), anointed (met olie overgoten) stone. Prevalent (vaak voorkomend) in many myths and legends. From Bhai and also, tli, tleh, or tloh; combined, Bhai-tuloh, "life-restoring child."
  Taaldeskundige: Inderdaad is er een (zeldzaam) Grieks woord baitulos. Woordenboek zegt 'meteoorsteen' (en dus heilig want uit de hemel…).

 25. Battenoord
  Een gehucht niet ver van Nieuwe Tonge (gemeente Middelharnis) aan de dijk van de Grevelingen, op het eiland Overflakkee (Zuid-Holland).
  (Bron: www.battennoord.nl)

 26. Bona Fides
  Goed vertrouwen. (Latijn)

 27. Bona Fide
  In/met goed vertrouwen. (Latijn)

 28. Bona Spes
  Goede Hoop. (Latijn)

 29. Bono Cum Deo
  Met God is het goed.
  Taaldeskundige: Deze vertaling vereist een andere vorm van bonus/bono. Grammaticaal kan het alleen betekenen: '(samen) met de/een goede God'. De volgorde in het Latijn is dan wel wat vreemd.

 30. Breediep
  Doorgang voor de scheepvaart tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, t.h.v. Hoek van Holland.


  C
 31. Capibara
  Waterzwijn.

 32. Caritas
  Naastenliefde. (Latijn)

 33. Carpe Diem
  'Pluk de dag' of 'Geniet van het heden'. (Latijn)
  Naar de spreuk: carpe diem quam minimum credula postero.(Horatius, Oden 1, 11, 8): pluk de dag, maak zo min mogelijk staat op de volgende (ook in de zin van: stel nooit uit tot morgen wat ge heden doen kunt)

 34. Carpe Noctem
  Pluk de nacht. (Latijn)

 35. Citadel
  Vesting / burcht.

 36. Colonia
  Keulen. Keulen is afgeleid van het Latijnse Colonia, hetgeen betekent 'volksplanting' of 'kolonie'. Wat wij nu Keulen noemen was sinds 50 na Chr. zo'n (Romeinse) nederzetting, genaamd de 'Colonia (Claudia Ara) Agrippinensium'. Afgekort CCAA.

 37. Con Amore
  Met Liefde.

 38. Con Amper(e)
  Men zegt: 't Kon amper' ofwel 't kon maar net'. Of dit juist is??

 39. Con Zelo
  Met IJver.

 40. Concordia
  Volgens Van Dale 'eendracht, eensgezindheid'. Volgens een schipper 'samenwerking'.
  In de Van Dale kwam ik de volgende leuke bijkomstigheid tegen:
  concordia discors: tweedrachtvolle eendracht, o.a. bij Horatius en Ovidius, die daarmee de harmonie in de natuur ondanks de strijdende natuurkrachten op het oog hadden.

 41. Confiance
  Vertrouwen. (Frans)

 42. Confidentia
  Vertrouwen. (Latijn)

 43. Content
  Vernederlandst van het Latijnse Contentus; tevreden.

 44. Contentus
  Tevreden. (Latijn)

 45. Coöperatio
  Samenwerking.

 46. Coram Deo
  Voor Gods aangezicht. (Latijn)
  Of: Onder het alziend oog van God.

 47. Corazon
  Hart. (Spaans)

 48. Courage
  Nieuwe moed.

 49. Credo
  Letterlijk: Ik geloof.

 50. Cum Deo
  Met God. (Latijn)

 51. Cura
  Zorg.

 52. Cura Deï
  (Door) zorg van God.

 53. Curata
  Verzorgd. (voltooid deelwoord)

 54. Custos Deo
  God is Bewaarder.
  Volgens de taaldeskundigen onjuist: Fout; maar wie weet meent iemand te moeten schrijven "koster/bewaarder/bewaker voor God", maar dat zet je niet op een schip.


  D
 55. Da Capo
  Vanaf het begin. (Italiaans)
  Komt uit de muziekwereld en betekent daar: Van het begin af herhalen. En zo begint een schipper ook weer telkens opnieuw.

 56. De tijd zal 't leren
  Spreekt eigenlijk voor zich. Men begon aan iets nieuws (nieuw (type) schip bijvoorbeeld), niet wetende wat het resultaat er van zou zijn, maar: De tijd zal 't leren.

 57. Delta
  - land ingesloten door de armen waarin zich een rivier bij zijn uitmonding verdeelt
  - De vierde letter van het Griekse alfabet

 58. Denzo
  Dag En Nacht Zondags Ook.

 59. Deo Annuente
  In verwachting tot God.
  Letterlijk 'God toestemmende (door een wenk) / toezeggend / belovende'. De vertaling kan dan worden: 'als God toestemt', of: 'met Gods toestemming'.

 60. Deo Confidentes
  Is een deel van de wapenspreuk van Zuid-Holland: (Vigilate) Deo Confidentes = (Waakt) vertrouwend op God. (Latijn)

 61. Deo Dicatus
  Gode gewijd.

 62. Deo Duce
  Als God leider is / Onder Gods leiding. (Latijn)

 63. Deo Favente
  Als God begunstigt / Onder Gods gunst. (Latijn)

 64. Deo Gratia
  Zelfde als Deo Gratias, maar hier in het enkelvoud. Er zou eigenlijk Gratiam moeten staan, dan is het: Dank aan God. (Latijn)

 65. Deo Gratias
  Dank(betuigingen) aan God. (Latijn)

 66. Deo Juvante
  Als God helpt / Met Gods hulp. (Latijn)

 67. Deo Volente
  Letterlijk 'God willende' of 'Indien God het wil'. (Latijn)
  Het is een Latijnse uitspraak naar aanleiding van de Bijbeltekst Jakobus 4 vers 15. Jakobus 4 vers 13 t/m 15 handelt over de onzekerheid van het leven. Er staat:
  Welaan nu gij, die daar zegt: "Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar overbrengen, en koopmanschap drijven en winst doen". Gij die niet weet, wat morgen geschieden zal! Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen."

  Ook in Handelingen 18:21:

  Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil.

 68. Dependent
  Afhankelijk.

 69. Desperado
  Spaanse term afkomstig van het Latijnse 'desperare' (wanhopen).
  Van Dale: Tot het uiterste gedreven en daardoor niets ontziend, volmaakt roekeloos mens.
  Woordenboek bij Encarta: Wanhopige waaghals, iem. die in vertwijfeling niets ontziet.

 70. Deus Gubernator
  God (is) stuurman/leidsman.

 71. Deus Tecum
  God (zij) met u!

 72. Dieu Donné
  Door God gegeven. (Frans)

 73. Dios Mediante
  Spaans voor Deo Juvante.

 74. Domenica
  Zondag.

 75. Duc in Altum
  N.a.v. Lukas 5:4 in de Latijnse tekst (Vulgaat): 'Steek af naar de diepte', of: 'Ga naar diep water'.

 76. Dwaal ik, wacht u
  Als waarschuwing: Dwaal ik? Wacht u dan! (om niet hetzelfde te doen).


  E
 77. Eben Haëzer
  Letterlijk: 'Steen der hulp, helpsteen'. (Hebreeuws)
  Het wordt echter vaak gebruikt met als betekenis: 'Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen'. Dit heeft zijn oorsprong in de Bijbel, 1 Samuël 7 vers 12:
  Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.

 78. Elan
  Vuur (van vurig). Volgens Van Dale: aandrift waarmee men te werk gaat; synoniem: bezieling, vuur, enthousiasme

 79. Emmanuel
  God (zij/is) met ons. (Grieks)

 80. Escape
  Ontsnappen, ontkomen, ontgaan.

 81. Eureka
  Ik heb het gevonden! (Naar de uitroep van Archimedes bij het vinden van de naar hem genoemde hydrostatische wet) (uit het Grieks)

 82. Ex Mara Gratia
  Genade uit zee.
  Onjuist, want dan zou het moeten zijn: 'ex mari gratia'. (Latijn)

 83. Ex Mera Gratia
  Uit louter/zuiver genade. (Latijn)


  F
 84. Factotum
  Manusje van alles, iemand die voor allerlei diensten gebruikt wordt.
  Herkomst volgense Van Dale: Frans, gevormd van Latijn facere (doen) + totum (alles), dus: doe alles

 85. Falmarin
  Geest van de zee. (Is overigens geen Latijn)

 86. Fatum Ferenda
  Men mailde mij als betekenis: Waartoe het (nood)lot ons gebracht heeft.
  Commentaar van twee taalkundigen:
  1. Niet mee eens. Fatum is inderdaad Latijn voor 'noodlot'. Ferenda is een wat bijzondere werkwoordsvorm van 'fero' (=dragen/lijden) (het zgn. gerundivum, wat aangeeft dat een bepaalde handeling behoort gedaan te worden. Vergelijk 'agenda': de dingen die gedaan moeten worden en 'linquenda': de dingen die verlaten moeten worden). De precieze vorm ervan wordt bepaald door het onzijdige 'fatum'. Het wordt dan: "het noodlot dat gedragen moet worden / te dragen is". (Eigenlijk Fatum Ferendum).
  2. Ferenda is óf vrouwelijk enkelvoud óf neutrum meervoud. Kan dus niet bij fatum= het lot.

 87. Ferox
  Onverschrokken, Moedig, Strijdlustig, Wild, Eigenzinnig, Onstuimig en Onhandelbaar.

 88. Festina Lente
  Haast u langzaam. (Het motto van keizer Augustus).

 89. Festine Vere of Festina Vere
  Ik kreeg de volgende betekenis aangeleverd: Vordert gestaag/langzaam.
  Taaldeskundige 1: Fout. Omdat 'festina vere' lastig te vertalen is, vermoed ik dat er hier een fout gemaakt is door de schipper die zijn schip 'festina vere' heeft genoemd. Mogelijk scharniert de fout rond het Latijnse woord voor lente (ver, veris) en het Nederlandse begrip lente.
  Taaldeskundige 2: Fout. Festina vere: Onzin. Ik denk ook dat iemand 'vere' heeft aangedragen als vertaling voor 'in de lente' of zo iets.

 90. Fiat Voluntas (Tua)
  (Uw) wil geschiede. (Latijn)

 91. Fides
  Vertrouwen, betrouwbaarheid, trouw. (Latijn)

 92. Fiducia
  Goed vertrouwen in iets of iemand. (Latijn)

 93. Filia Mosae (laatste e móet er achter)
  Dochter van de Maas. (Latijn)

 94. Fixut Maris
  Fiks het maar eens (zoals je het snel uitspreekt).

 95. Fugit Hora
  De tijd vliegt.


  G
 96. Galaxy
  Melkweg(stelsel).

 97. GEA
  Ga En Arbeid.

 98. Giessenburg
  Deel van de Nederlandse gemeente Giessenlanden, prov. Zuid-Holland.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 99. Gipsy
  Zigeuner(in).

 100. Gotcha
  Engels voor 'gefopt', als uitroep.
  Een ander geeft als betekenis: Hebbes!
  ‘Hebbes’ kun je overigens ook roepen als je iemand gefopt hebt (‘ik heb hem beet’, ‘beetgenomen’, ‘hebbes’).

 101. Grace
  Genade.

 102. Gratias
  Dankbaarheid / genade. (Latijn)


  H
 103. Heber
  Naar de Bijbelse persoon Heber, daaruit voortgekomen de Hebreeën.
  Volgens de kanttekeningen op de Statenvertaling kan het betekenen: "kinderen der overvaart" van de rivier Eufraat, die Abraham overgevaren is.
  (Genesis 10:21 kanttekening 73).
  'Eber' in Genesis 10 en 11 betekent: Overzijde.
  'Cheber' in Genesis 46:17 betekent: Vereniging / Gemeenschap.

 104. Heerenschip
  Letterlijk wat ik toegestuurd kreeg:
  Het Heerenschip is afgeleid van het woord Herenschipper*. In de 19e eeuw stonden de herenschippers bekend om hun grote rijkdom vanwege het verhandelen van immense hoeveelheden zoals o.a. graan en aardappelen. Deze rijkdom uitte zich vooral in de sociale positie en aanzien. De schepen werden vergroot. Doordat de herenschipper zelf niet meer actief hoefde te zijn op zijn bedrijf verwierf hij een aanzienlijke positie in de plaatselijke, en deels ook landelijke politiek en het maatschappelijk leven.

  * Vrije geschiedschrijving nav de betekenis Herenboer.
  www.heerenschip.nl

 105. Heliodoor
  Volgens Van Dale: Na 1950 gevormd van het Griekse. hèlios (zon) + dˆron (geschenk), dus geschenk van de zon.
  Het lijkt totaal niets te maken te hebben met de betekenis die ik gemaild kreeg: Zilver of goud, in de zin van: soms is het zilver en soms is het goud.

 106. Hic et Ubique
  Hier en overal.

 107. Hoeksche Waard
  Hoekse Waard, officieel: Hoeksche Waard, eiland in de Nederlandse prov. Zuid-Holland, begrensd door de Oude Maas, de Dordtse Kil, het Hollands Diep, het Vuile Gat, het Haringvliet en het Spui. Het westelijk deel draagt de naam Beijerland (waarmee ook wel het gehele eiland wordt aangeduid).
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.


  I
 108. Ido
  Uit de plaatsnaam Hendrik-Ido-Ambacht, waarover Encarta Winkler Prins o.a. schrijft: 'De gemeente is genoemd naar Hendrik Ydo, een van de heren die in 1331 de Zwijndrechtse Waard lieten bedijken'.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 109. IJ
  Het IJ is een rivier, voorheen een zeearm, in Noord-Holland. Het eigenlijke IJ of Binnen-IJ scheidt de Amsterdamse binnenstad van Amsterdam-Noord, en was oorspronkelijk een baai van de Zuiderzee.
  Het Buiten-IJ ligt oost van de Oranjesluizen.
  Één en ander komt uit nl.wikipedia.org.

 110. IJselmeer / IJsselmeer
  Vroeger de Zuiderzee, door het aanleggen van de Afsluitdijk IJsselmeer genaamd (de Gelderse IJssel mondt er in uit).
  Het stuk ZW van de dijk Enkhuizen-Lelystad heet geen IJsselmeer, maar Markermeer.
  Werd vroeger wel met één s geschreven.

 111. Immaculata
  De onbevlekte (Latijn).
  Vooral in Rooms-katholieke kringen wordt met deze term Maria, de moeder van Jezus aangeduid.

 112. Immanuel
  God (zij/is) met ons. (Hebreeuws)

 113. In tantum
  Tot zover. (Latijn)

 114. Independent
  Onafhankelijk.

 115. Ingona
  IN GOds NAam.

 116. Insula
  Latijn voor 'eiland'.

 117. Interim
  Letterlijk vanuit het Latijn: ondertussen.
  Wordt in het Nederlands gebruikt als 'tijdelijk' of 'waarnemend', officieel moet er dan staan 'ad interim'.

 118. Internos
  'Tussen/onder ons' of 'Onderling'.


  J
 119. Jacta Alea Est
  Zie Alea Jacta Est.

 120. Justitia
  Rechtvaardigheid/Gerechtigheid. (Latijn)
  Officieel begint het in het Latijn met een i. Het Latijn kent geen j als beginletter, maar dan staat er altijd een i: Iustitia.

 121. Justo Tempore
  Op de juiste tijd (Latijn).


  K
 122. Kadima
  Vooruit, Voorwaarts, Oost, Oostenwind, Oostwaarts. (Hebreeuws)

 123. Kasbah
  Is volgens de schipper Marokkaans voor een soort bazar. Een hoeveelheid kleine winkeltjes met allerlei snuisterijen te koop.
  Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasbah.

  Iemand corrigeert of vult aan:
  Een door verdedigingswerken omgeven oude stadskern van Arabische steden in Noord-Afrika.

 124. Katong Dua
  Wij beiden. Of: Wij twee. (Moluks Maleis)

 125. Keistad
  Naar de stad Amersfoort, welke de Keistad genoemd wordt.
  Zie voor de reden hier van op nl.wikipedia.org onder 'Amersfoortse Kei'.


  L
 126. La Providence
  De voorzienigheid. (Frans)

 127. Laboremus
  Laten we werken.

 128. Ladebomado
  LAat DE BOeren MAar DOrsen.

 129. Largo
  Komt uit de muziek en betekent 'in langzame tred', maar ook 'ruim' en 'breed'.

 130. Laus Deo
  'Lof (zij) God/Gode' of 'een loflied voor God'. (Latijn)

 131. Laus Dei
  Gods lof. (Latijn)

 132. Le Nénuphar Blanc
  De witte waterlelie. (Frans?)

 133. Libertas
  Vrijheid. (Latijn)

 134. Liberté
  Vrijheid. (Frans)

 135. Linquenda
  (Huis/schip) dat verlaten moet worden.
  Linquenda tellus, et domus, et placens uxor (Horatius). Deze Latijnse spreuk betekent: 'Eens moeten wij deze grond, dit huis en de dierbare echtgenote verlaten'.

 136. Lis
  Leven Is Strijd.

 137. Luctor
  Ik worstel (in de zin van strijden, kampen).

 138. Luctor et Emergo
  Ik worstel en kom boven. (Spreuk van de provincie Zeeland)

 139. Lumara
  L*l MAar RAak.


  M
 140. Macte Animo
  Houd goede moed. Of wat vrijer vertaald: houd moed, bijt door!

 141. Madjoe
  Vooruit (Maleis).

 142. Madrigale
  Herderslied.

 143. Manu Forti
  (hand/sterk). Met krachtige hand. (Latijn)

 144. Maran Atha
  Marana tha of Maran atha, heeft respectievelijk de betekenis: 'Onze Heere, kom!' of: 'Onze Heere is gekomen'. (Aramees)

 145. Maranta
  Plantengeslacht.

 146. Maris Stella
  Ster der zee.

 147. Mastodont
  Uitgestorven dier uit het geslacht van de olifantachtigen.

 148. Mattanja
  Geschenk/gave van de HEERE. (Hebreeuws)

 149. Mattheüs
  Geschenk/gave van de HEERE. Een verlatiniseerde Griekse naam die zijn oorsprong vindt in het Hebreeuws.

 150. Mea Culpa
  Mijn Schuld. Of als vrije vertaling: Het spijt me. (Latijn)
  Als uitspraak: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Vertaald: Mijn schuld, mijn schuld, mijn eigen ergste schuld.

 151. Meander
  [hydrologie], een bocht in een rivier die deel uitmaakt van een min of meer regelmatige opeenvolging van een reeks van linker- en rechterbochten. De naam stamt van de sterk kronkelende rivier Maeander in Klein-Azië, thans de Büyük Menderes (400 km lang), bij Milete in Zuidwest-Turkije.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 152. Mego
  MEt GOd.

 153. Memento
  Gedenk!
  Bekend van de spreuk bij sommige begraafplaatsen e.d.: Memento Mori: Gedenk te sterven. Of: Vergeet niet te sterven, welke eigenlijk de juiste vertaling is.

 154. Metanoia
  Ommekeer. (Grieks)
  Iemand mailde mij de volgende uitleg: Het is een grieks begrip waarmee men een plotselinge totale verandering aanduid die een schipper regelmatig meemaakt. Het ene moment vaar je de sluis IN even daarna vaar je hem UIT. Je vaart OP, gaat rond en vaart AF.
  Van de kant der geleerden kreeg ik hierop het volgende commentaar:
  Dit is een overbekend woord dat nog regelmatig vanaf de kansels klinkt. Het komt vaak voor in het Nieuwe Testament om er boete, berouw, bekering of omkering mee aan te duiden. Bijv. ván de zonde náár de gerechtigheid of ván de duivel náár God. Het betreft dan de gezindheid van de geest.
  Het gaat vooral om een verandering (radicale omkeer) in het denken van de mens. En of dat uitgebreid kan worden naar zaken als de vaarrichting van een schip is te betwijfelen. In het Grieks komt namelijk met nadruk het aspect en de activiteit van de 'geest' voor in het woord.

 155. Mira Ceti
  Mijn laatste cent.
  Overigens kon een talen-deskundige deze betekenis in het Latijn en/of Grieks niet thuisbrengen.

 156. Miramar
  'Zie de zee', 'Bewonder de zee' of 'Aanschouw de zee'. (Spaans?)

 157. Moëni
  Van de Main. (Main = Moenus). Vergelijk: Rhenus = Rijn en Rex Rheni = Koning van de Rijn. (Latijn)

 158. Moguntia / Moguntiacum
  Mainz.
  Komt in Oudheid in lange en korte vorm voor. (Latijn)

 159. Mon Desir
  Mijn verlangen.

 160. Mustang
  (v. Sp. mesteño), een verwilderd paard, zoals dat vroeger in grote kudden in de prairies van Noord-Amerika rondzwierf. De mustangs waren afstammelingen van de paarden van de conquistadores.
  Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 161. Mutatie
  Verandering.

 162. Myosotis
  Vergeet-mij-nietje (plantengeslacht).


  N
 163. Navata
  Schip. Of: Ruim. (Italiaans)

 164. Nehalennia
  Keltish-Germaanse beschermgodin van vissers en zeelui.
  2e en 3e eeuw na Christus godin van de vruchtbaarheid. (Bron: Wikipedia)
  Vermoedelijk Keltische voorspoeds- en moedergodin die in de Rom. tijd (vnl. ca. 200 na Chr.) werd vereerd, vooral in het Rijnland en onze streken'. (Bron: Winkler Prins)
  Veel beelden of altaren van deze godin staan in Museum Leiden, afkomstig uit zee bij Colijnsplaat.

 165. Nénuphar
  Waterlelie. (Frans?)

 166. Nescio
  Ik weet (het) niet.

 167. Nihil Perfectum
  Niets is volmaakt.

 168. Nil Desperandum
  (Er is) niets te wanhopen. (Latijn)
  De spreuk luidt volledig : Nil Desperandum Deo Duce: Er is niets te wanhopen indien God de gids is/onder Gods leiding.

 169. Nivoma
  Nimmer volmaakt.

 170. Novoma
  Nooit volmaakt.

 171. No Fear
  Geen vrees/angst.

 172. Nova Cura
  Nieuwe zorg. Of: Met nieuwe zorg.

 173. Nova Spes
  Nieuwe hoop.

 174. Noviomagum
  Nijmegen. (Latijn)

 175. Nulli Cedo
  Ik wijk voor niets / Ik doe voor niemand onder. (Latijn)
  Staat ook op de poort van Nijenrode (een zeer kleine, maar, ook internationaal, zeer goed bekend staande business-universiteit in Breukelen).

  Gekscherend soms verbasterd tot “Nutteloos lichaam creëert eigen doodsoorzaak”.
  De wapenspreuk wordt ook wel eens ingevuld als acroniem: "Nooit Uitgeslapen Luie Lamlendige Infanterist, Commentaar En Dergelijke Overbodig".


  O
 176. Omega
  'Einde' of 'Laatste'.

 177. Ora et Labora
  Bid en werk.

 178. Orion
  Twee mogelijkheden, die ook weer min of meer aan elkaar verbonden zijn:
  1. Uit de Griekse mythologie: Een geweldig jager van uitnemende kracht en schoonheid, die de Plejaden achtervolgde tot zij door Zeus onder de sterren opgenomen werden. Volgens Homerus werd hij door Eos ontvoerd en op bevel van Zeus door Artemis gedood, volgens anderen door Artemis gedood omdat hij haar of een van haar volgelingen geweld wilde aandoen; na zijn dood als sterrenbeeld aan de hemel geplaatst met de hond Sirius naast zich.
  2. Uit de astronomie: Het helderste sterrenbeeld dat in Europa zichtbaar is.
  Bronnen: 1. Encarta Winkler Prins 2006 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. 2. Woordenboek Van Dale.

 179. Othello
  Othello, de moor van Venetië: toneelstuk (tragedie) van William Shakespeare uit vermoedelijk 1603. Donker persoon.
  De lading van de (niet meer bestaande) schepen Othello 1 t/m 9 was altijd zwart en donker (teer en teerproducten).


  P
 180. Pamoja
  Saamhorigheid. (Swahilisch ofwel Kiswahili)

 181. Panta Rhei
  Vrij vertaald: 'Alles is Vergankelijk'.
  Letterlijk vertaald: Grieks voor 'alles stroomt/vervloeit'.
  Is een uitspraak van de filosoof Herakleitos: 'Panta rei kai ouden menei' = 'Alles stroomt en er blijft niets over'. (Grieks)

 182. Patria
  Vaderstad/geboorteplaats. Eigenlijk alleen te gebruiken in combinatie met andere woorden.

 183. Pax
  Vrede.

 184. Pax Tecum
  Vrede (zij) met u!

 185. Philadelfia
  Broederliefde.
  Het is Grieks (filadelfi,a) en betekent inderdaad broeder- (én zuster-)liefde. Het wordt vooral gebruikt voor de liefde tot de christelijke geloofsgenoten (in geestelijke zin broeders en zusters). Zie bijv. de griekse tekst van Rom. 12:10 en Hebr. 13:1.

 186. Pia Vota
  Vrome wensen.

 187. Praxeas
  Persoon uit de Vroege Kerkgeschiedenis.
  Volgens de christelijke encyclopedie (2e druk) een ketter uit het eind van de tweede en het begin van de derde eeuw die de godheid van de H. Geest loochende en het goddelijke in Christus met de Vader vereenzelvigde.

 188. Prelude
  - Voorspel (muziek)
  - Begin (figuurlijk)

 189. Primo initio
  In het eerste begin.

 190. Pro Veritate
  Voor de waarheid. (Latijn)

 191. Prudentia
  Voorzichtigheid, kennis van iets, ervaring in iets, verstand, inzicht en levenservaring. Bijbelvertalingen geven o.a. 'verstandigheid' (NBG 1951) en 'voorzichtigheid' (SV1637).


  Q
 192. Quo Vadis
  Waarheen gaat gij?


  R
 193. Rápido Lanza
  Snelle speer. Staat op een scherp schip. Vermoedelijk Spaans: Rápido = snel. Lanza = spiets, lans, speer. Het schip is zo scherp als een speer en gaat daardoor snel.

 194. Regge-Hopper
  De Regge: Rivierje in Overijssel; vormt de scheiding tussen Twente & Salland.
  Hopper: Afgeleid van het Engelse hoppen (springen) zoals bij de "city-hopper" van de KLM, en is een verwijzing naar het snel heen en weer 'hoppen' tussen de diverse havens.
  Van oorsprong zijn alle 'hopper-schepen' naar rivieren vernoemd: Donge, Linge, Dieze, Amer.
  Wij hebben voor de Regge gekozen vanwege onze straatnaam: De Regge-straat.

 195. Regina Caeli (of Regina Coeli)
  Koningin van de hemel. (Maria)
  Het is de titel van één van de vijf 'Maria-antifonen'.

 196. Regina Rheni
  Koningin van de Rijn.

 197. Rehoboth
  Hebreeuws: Ruimte! (als uitroep).

 198. Relinquenda
  De dingen die weer verlaten moeten worden. (Zie ook Linquenda).

 199. Remplaçant
  Vervanger.

 200. Repos Ailleurs
  (De) rustplaats (is) elders.
  Wapenspeuk van Marnix van Sint Aldegonde: "Hijsch uw zeilen en zoekt elders de rustplaats die voor u is voorbestemd. Aan het firmament wijst de poolster van het Evangelie". (Frans)

 201. Res Nova
  Nieuwe onderneming.

 202. Résidence
  Verblijfplaats / woning / woonplaats. (Frans: Résidence; Engels: Residence)

 203. Rex Rheni
  Koning van de Rijn.

 204. Rhenus
  De Rijn. (Latijn)

 205. Rien sans dieu
  Niets zonder God. (Frans)

 206. Rival
  Hier worden twee betekenissen aan gegeven:
  1: Rijkdom In Voorspoed Arbeid en Liefde.
  2: Mededinger. (Engels)


  S
 207. Sadile
  SAmen DIt LEven.

 208. Salve
  Vaarwel / gegroet. (Latijn)
  Wel wat te zwak vertaald. Het is echt afgeleid van salveo met de betekenis van 'heil' of 'gezondheid' erin. Van daaruit gedacht kan het ook vertaald worden als: "Heil (U)"; en dat wordt dan vooral gebruikt als groet bij het komen ('welkom'), en minder vaak bij het gaan. Als afscheidsgroet wordt meer Vale gebruikt.
  Wordt uitgesproken als "salvee", wat helaas veel mensen niet begrijpen, maar in het Latijn wordt er geen streepje op de "e" gezet.

 209. Sardijn
  De eigenaar van het schip schreef me ongeveer dit:
  Het schip is vernoemd naar de Sardijngeul, de vaargeul die dicht onder de Vlissingse Boulevard langs loopt. Een sardijntje schijnt een klein visje te zijn met een frisse geur (niet te verwarren met een sardine). Een visboer vertelde me dit.
  Als aanvulling: In een puzzelwoordenboek komt sardijn ook voor als vissoort. Van Dale geeft: (visserij) verse sprot (de gerookte vorm heet dan ‘sprot’). En 'sprot' is weer: haringachtig visje (Clupea sprattus), dat tegen de herfst op onze kusten verschijnt en in grote hoeveelheden gevangen en gerookt wordt.
  Dit inderdaad in tegenstelling tot sardine: haringachtig visje (Alosa of Sardina pilchardus) dat vooral in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan wordt aangetroffen.

 210. Sardonix / Sardonyx
  Een edelgesteente.
  Kan ook te maken hebben met sterrenbeelden.

 211. Scaldis
  De Schelde. (Latijn)

 212. Semper Avanti
  Altijd vooruit.
  Kanttekening: Avanti is Italiaans en betekent: vooruit. Semper is Latijn en betekent: altijd/steeds. In het Italiaans zou men schrijven 'sempre'.

 213. Semper Fidelis
  Altijd betrouwbaar / steeds getrouw. (Latijn)

 214. Semper Spera
  Altijd hoop, of beter: Hoop altijd. (Latijn)
  Kanttekening: Spera is afgeleid van het werkwoord spero, en betekent: Hoop (in de zin van: je móet hopen). Semper Spera is dan: Hoop altijd, als bevel.

 215. Seolto
  Strijden En Ondernemen Leiden Tot Overwinning.

 216. Serdon
  Storm En Regen Deren Ons Niet.

 217. Servio
  Ik dien.

 218. Shalom
  Vrede. (Hebreeuws)

 219. Simcha
  Vreugde. (Hebreeuws)

 220. Simul Perfectum
  In één keer volmaakt.
  Een ander dacht het ook te kunnen vertalen met 'Deels volmaakt'.

 221. Simul Profecti
  Moeilijk te vertalen. Het zou kunnen zijn: (We zijn) tegelijk/gelijktijdig vertrokken.
  De taaldeskundige zei dat simul ook een voegwoord kan zijn "zodra", maar hij kon er verder niet mee uit de voeten.

 222. Sola Fide
  Alleen door geloof.

 223. Sola Gratia
  Alleen door genade.

 224. Soli Deo Gloria
  Alleen God de eer.

 225. Soli Vagus
  Alleen zwervend. (Latijn)
  Commentaar van taal-deskundige: Het woord solivagus (aanelkaargeschreven) is Latijn en beduidt: zwervend op z'n eentje / solitair.

 226. Spartibanco
  Gejaagd door de bank.

 227. Spartivento
  Gejaagd door de wind.

 228. Spera
  Hoop! (als bevel).

 229. Speranza
  Hoop.

 230. Spes
  Hoop.

 231. Spes et Fides
  Hoop en Geloof.

 232. Spes Nova
  Nieuwe hoop.

 233. Spes Mea
  Mijn hoop.

 234. Spes Renovata
  Hernieuwde hoop. (Latijn)

 235. Spes Salutis
  (op) Hoop van zegen; Hoop op zegen, of officieel: Hoop op heil/redding/behoud.

 236. Splendid
  Schitterend.

 237. Stella Maris
  Ster der zee.

 238. Sumus Umbra
  Wij zijn schaduwen, of officieel in het enkelvoud: Wij zijn schaduw. (Latijn)

 239. Sursum Corda
  Omhoog de harten. (Latijn)
  (Stamt uit de Latijnse Mis)

 240. Sustinebo
  Ik zal volharden/ volhouden. (Afgeleid van sustinendo progredior: Door het uit te houden/volharden. (Latijn)


  T
 241. Tabula Rasa
  Schone lei; onbeschreven blad. (Latijn)

 242. Teerstroom
  Tankrederij Van der Sluijs noemde zijn tankers allemaal naar rivieren e.d., met de toevoeging 'stroom', bijvoorbeeld Waalstroom.
  Hun werkbakje waar vanaf ze schepen teerden, noemden ze in lijn met die traditie maar Teerstroom.

 243. Tempo
  Het is mij onbekend met welke bedoeling de schipper deze naam gekozen heeft. Het kan namelijk vele betekenissen hebben.
  - Het kan Italiaans zijn. Dan betekent het 'tijd'.
  - Het kan ook zijn: 'relatieve snelheid' met betrekking tot muziekstukken en/of bewegingen, gebeurtenissen.
  - Het kan ook iets in de zin van 'vaart' of 'snelheid' betekenen.

 244. Tempo Passato
  Betekent letterlijk 'verleden tijd'. Als scheepsnaam wil men er mee bedoelen: 'De tijd gaat voorbij'.

 245. Tempora
  'De (vaste / bestemde) tijden', nl. van het leven of van de mens. (Latijn)

 246. Tempore
  Op tijd. Hier bedoeld: Tijdelijk.

 247. Temporeel
  Tijdelijk (Latijn).

 248. Tempus Erat
  Het is tijd geweest.

 249. Terra Nova
  Nieuwe aarde.

 250. Thuvine
  Oude naam van het plaatsje Duiven in Gelderland. Thuvine komt het eerst voor in het jaar 835 (838?) en is gesticht door de Romeinen.

 251. Tida Kira / Tidah Kirah
  Respectievelijk uit het Moluks Maleis en uit het Bahassa Indonesia.
  Betekent: Niet denken. Of: Nooit gedacht.

 252. Tjoba
  Proberen (Maleis).

 253. Transfero
  Ik breng van de ene plaats naar de andere over.

 254. Transiënt
  Afgeleid van transire; voorbijgaande. (Latijn)

 255. Transit
  Afgeleid van transire; hij/zij/het gaat voorbij. (Latijn)

 256. Transito
  Doorgang/doorvoer (van goederen). (Italiaans)

 257. Transitorius
  Voorbijgaand / vergankelijk. (Latijn)

 258. Trinitas
  Drie-eenheid, Drievuldigheid, Drieheid

 259. TWIOD
  Te Werken Is Ons Doel.

 260. Tyda Kyra
  Nooit gedacht (Maleis).


  U
 261. Ubi bene ibi patria
  Waar het goed is, daar is mijn vaderland.

 262. Ultima Latet
  Onjuist door een combinatie van meervoud en enkelvoud bij elkaar: De laatste dingen is verborgen.
  Beter zou zijn: Ultima Latent: De laatste dingen zijn verborgen.
  Op zonnewijzers staat het vaak als: Ultima (hora) latet: Het laatste uur is verborgen.

 263. Undique
  Overal (vandaan). (Latijn)
  Aanvulling van de kano-vaarder: De naam heeft betrekking op het feit dat ik met mijn bootje (kano) werkelijk overal kan varen.
  De term undique is ontleend uit de Carmina Burana van Carl Orff, van het lied "Amor volat undique" (De liefde is overal/komt overal vandaan).

 264. Unica
  Bij deze naam kreeg ik (ongeveer) de volgende vraag:
  Toen we ons eerste schip kochten stond daar de naam "UNICA" op. Bij navraag van de betekenis, kregen we te horen dat dat het meervoud zou zijn van unicum. Maar als er meer van zijn is het toch niet uniek meer?

  Sterk verkort antwoord van twee taalkundigen:
  Latijn. Het kan vrouwelijk 1e persoon enkelvoud zijn: zij is een unieke (unica) vrouw. Navis is Latijn voor schip/boot, en is een vrouwelijk woord. Daarom kan unica beduiden 'uniek' en slaat op schip.
  Men moet het unieke niet zozeer zoeken in de naam die op zijn 'stuk ijzer' staat, maar in het schip dat die naam draagt. En dat schip is beslist uniek, net als u en ik.

 265. Unitas
  Eenheid. (Latijn)

 266. Ursa Major (Officieel: Ursa maior)
  De Grote Beer (sterrenbeeld). (Latijn)

 267. Ursa Minor
  De Kleine Beer (sterrenbeeld). (Latijn)


  V
 268. Vale
  Afscheidsgroet, betekent letterlijk: 'Wees gezond/sterk', maar wordt meestal vertaald als 'vaarwel' of 'het ga je goed'. (Latijn)

 269. Vadowesa
  VAren DOen WE SAmen.

 270. Veritas
  (1). 'Werkelijkheid' (t.o. nabootsing) en (2) 'Waarheid' (t.o. leugen). (Latijn)

 271. Via Maris
  Weg der zee.

 272. Vice versa
  Heen en weer.

 273. Vigila
  Waak.

 274. Vigilate Deo Fidentes
  Waakt, vertrouwende op God. (Latijn)

 275. Vigilate et Orate
  Waakt en bidt.

 276. Viod
  Vooruitgang/Varen Is Ons Doel.

 277. Vios
  Vooruitgang/Varen Is Ons Streven.

 278. Vita Brevis
  Het leven (is) kort.
  Een spreuk van Bernardus schijnt geweest te zijn:
  Vita brevis via longa. fi (of si) vis ad met am pervenire incipe cleriter currere.
  Het leven is kort, den wegh is lang; zoo ghy aen het eynde komen wilt, begint met wackerheyt te loopen.

 279. Vita Nova
  Nieuw Leven.

 280. Vita Pugna
  Het leven (is) strijd. (Latijn)

 281. Vosta
  Vertrouwen op St. Antonius.

 282. Votum Corda
  Grammaticaal onjuist, zie Votum Cordis.

 283. Votum Cordis
  De wens van het hart.

 284. Vrijstad
  Stad van waaruit misdadigers niet werden uigeleverd (zoals bijv. Culemborg).
  De uitleg is voor christenen meer in het Oude Testament gelegen dan in de Nederlandse historie.


  W
 285. Wisconsin
  De naam van zowel een staat, stad als rivier in de Verenigde Staten. Zou in het Indiaans 'Ontmoeting der Wateren' betekenen.

 286. Wuta
  Wacht Uw Tijd Af.


  X
  Y
  Z
 287. Ziet op u zelve
  Spreekt voor zich. Als je je eigen doen en laten bekijkt, lever je niet zo snel commentaar op anderen.
  Heel plat gezegd: Kijk naar je eige!